13.10.1999

Äänestäjän kohtelu äänestyspaikassa

Äänestäjän kohtelusta ennakkoäänestyksessä

Suurlähetystön huomiota kiinnitetty äänestäjien ystävälliseen ja selkeään kohteluun äänestyspaikalla, niin ettei äänestysvirkailijoiden ja heitä järjestyksenpidossa avustavien henkilöiden toiminnan tarkoituksesta synny epäselvyyttä ja etteivät äänestäjät koe tulevansa epäasianmukaisesti kohdelluiksi.

Suomen Viron suurlähetystössä Tallinnassa äänestyksen järjestyksenpidossa oli avustanut virolainen turvamies. Hän oli kohdellut äänestämään tullutta henkilöä epäasianmukaisella tavalla poistamalla tämän äänestyshuoneesta mitään puhumatta ja mahdollisesti vaatteista kiinni tarttumalla, vaikka tarvetta näin jyrkkään menettelytapaan ei ollut. Asianomaista olisi tullut ensin suullisesti kehottaa odottamaan äänestysvuoroaan toisessa huoneessa. Suurlähetystön tulee valvoa, että äänestyksen järjestyksenpidossa menetellään asianmukaisesti. Sille, että virolainen turvamies toimii lähetystössä sellaisissa vaalien turvallisuuteen ja järjestyksenpitoon liittyvissä tehtävissä, joihin ei liity julkisen vallan käyttöä, ei ole estettä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.