08.10.1999

Elatusapu - Perintä - Täytäntöönpanokelpoinen päätös

Sosiaaliviraston menettely elatusavun perinnässä

Lasten huoltaja oli vuonna 1976 hakenut silloista elatusavun ennakkoa, nykyistä elatustukea sosiaalivirastolta. Hakemuksen liitteenä oli ollut raastuvanoikeuden 22.11.1971 päätös täytäntöönpanokelpoisessa muodossa. Kun sosiaalivirastolla ei ole ollut tietoa muista tuomioistuimen päätöksistä, sosiaalivirasto oli tuon päätöksen perusteella ja lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 22 §:n nojalla ryhtyneet toimenpiteisiin elatusapuerien perimiseksi ulosottotoimin elatusvelvolliselta.

Sosiaalivirasto oli vuonna 1995 saanut tiedon 2.4.1973 annetusta elatusavun määrää alentaneesta raastuvanoikeuden päätöksestä ja oikaissut elatusapurästin tämän päätöksen mukaiseksi. Sosiaaliviraston olisi tullut saatuaan oikeaksi todistamattoman jäljennös 2.4.1973 päätöksestä kiinnittää huomiota siihen, että se ei ole ollut ulosottolain 3 luvun 23 §:ssä tarkoitettu täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös. Sosiaaliviraston olisi tullut myös ryhtyä toimiin, että elatustuen hakija olisi toimittanut heille päätöksen täytäntöönpanokelpoisessa muodossa. Sosiaalivirasto ei olisi enää tämän jälkeen saanut toimittaa ulosottoviranomaisille 22.11.1971 päätöstä, koska elatusapusaatava oli koko ajan kohdentunut 2.4.1973 päätökselle. Sosiaaliviraston täytäntöönpanohakemuksessa 15.9.1997 ulosottoviranomaisille oli virheellisesti merkitty täytäntöönpanoperusteeksi 22.11.1971 päätös, joka oli myös ollut hakemuksen liitteenä.

Sosiaaliviraston huomiota on kiinnitetty virheelliseen menettelyyn tarkastettaessa täytäntöönpanoon toimitettavan päätöksen muodollista puolta ja laadittaessa täytäntöönpanohakemusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.