04.10.1999

Toimeentulotuki - Puhelinosake

Puhelinosakkeiden huomioon ottaminen toimeentulotukiasiassa

Oikeuskanslerille osoitetussa kantelussa oli pyydetty tutkimaan kunnallisen sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä ja päätöksiä toimeentulotukiasioissa. Sosiaalitoimen viranomaiset olivat virkatyönä laaditun sisäisen valmisteluohjeen nojalla evänneet toimeentulotuen tai vähentäneet sitä sellaisilta hakijoilta, jotka omistivat tai jotka olivat myyneet puhelinosakkeensa. Kantelun mukaan kyseinen ohje ja siihen perustuva toiminta olivat lainvastaiset.

Oikeuskansleri on todennut antamassaan ratkaisussa, että toimeentulotuki on lain mukaan viimesijainen toimeentulon muoto. Se tulee kysymykseen vain silloin, kun henkilö ei millään muulla tavoin kykene turvaamaan tarpeen mukaista toimeentuloaan. Puhelinosakkeiden kohdalla oli kysymys helposti ja yksinkertaisesti myytävissä olevista varoista. Toimeentulotukilainsäädäntö edellyttää niiden ottamista huomioon tuen tarvetta harkittaessa. Kyseinen ohje ei ollut lainvastainen, joten viranomaiset eivät olleet ylittäneet harkintavaltaansa toimiessaan sen edellyttämällä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.