29.09.1999

Lisäpöytäkirjan käsitteleminen - Asianosaisen kuuleminen

Asianosaisen kuuleminen lisätutkintapöytäkirjan osalta

Virallinen syyttäjä oli jättänyt rikosasian jatkokäsittelyssä lisätutkintapöytäkirjan, jota ei käräjäoikeudessa käsitelty eikä sitä edes mainittu. Pöytäkirja oli kuitenkin liitetty jutun asiakirjoihin. Käräjätuomarin mukaan pöytäkirjan osalta ei ollut kuultu todistajia eikä sen sisältöä ollut otettu huomioon asiaa ratkaistaessa. Valituksen johdosta hovioikeus oli varannut rikosasiassa puolin ja toisin asianomistajana sekä vastaajana olleelle asianosaiselle tilaisuuden antaa kirjallinen selitys lisätutkintapöytäkirjan osalta. Samalla hovioikeus oli hylännyt vaatimuksen suullisesta käsittelystä ja asian palauttamisesta käräjäoikeuteen.

Apulaisoikeuskansleri on tuon asianosaisen kanteluun antamassaan ratkaisussa todennut, että käräjätuomarin menettelyä lisäpöytäkirjan osalta voitiin arvostella. Koska hovioikeus oli varannut kantelijalle edellä kerrotuin tavoin mahdollisuuden antaa kirjallinen selitys lisäpöytäkirjan osalta, asia ei tältä osin antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin kuin että sanottu arvostelu saatettiin käräjätuomarin tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.