23.09.1999

Katujen kunnossapito - Kunnossapitovelvoite

Katujen kunnossapito sekä kunnossapidon valvonta

Useiden havaintojen mukaan huono katujen kunnossapito haittasi viime talvena kaduilla liikkumista. Tiedotusvälineet kertoivat lukuisista loukkaantumisista liukkailla tai huonosti hoidetuilla kaduilla. Jos kaupunki oli huolehtinut ajoradan auraamisesta, oli aurattu lumi ja jää yleensä kasautunut jalkakäytävälle. Jalankulkijoille jäi usein vain kapea polku lumikasojen ja seinän väliin. Kesän aikana kadut olivat pitkään epäsiistejä ja kuivan kauden aikana pesemättömiä.

Kunnille, viranomaisille ja kiinteistönomistajille on laissa säädetty velvoitteita katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Niiden tarkoituksena on ihmisten turvallisuuden ja terveyden säilyttäminen. Lisäksi velvoitteiden täyttäminen turvaa jokaiselle myös perusoikeutena kuuluvaa liikkumisvapautta. Nyt saatujen kokemusten valossa näyttää siltä, että viranomaisten vastuu näiden velvoitteiden täyttämisestä on vaarassa hämärtyä.

Oikeuskansleri pitää kokemuksia katujen huonosta kunnosta ja siitä liikenteelle ja liikkumiselle aiheutuneita haittoja ja vaaroja vakavina. Sen vuoksi hän kiinnittää asiasta vastuussa olevien huomiota heidän lakisääteisiin velvoitteisiinsa. Kiinteistönomistajien on huolehdittava siitä, että lumi ja jää poistetaan kaduilta. Kuntien on vastaavasti hoidettava auraus ja viranomaisten on valvottava, että kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteet täytetään. Kunnossapitoon kuuluu myös roskien ja lian poistaminen kesäaikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.