17.09.1999

Käsittelyn viipyminen - Turvaamistointa koskeva asia

Turvaamistointa koskeneen asian käsittelyn viipyminen

Hakija oli pyytänyt käräjäoikeudelta turvaamistointa lapsen ulkomaille viennin estämiseksi. Kirjallinen valmistelu asiassa oli suoritettu välittömästi. Sen sijaan asian käsittelypäivä oli saatu sovituksi vasta yli kuukauden päähän kirjeenvaihdon päättymisestä ja turvaamistointa koskeneen asian käsitteleminen käräjäoikeudessa oli kestänyt kaikkiaan kaksi kuukautta. Tätä käsittelyaikaa asianlaatu ja kiireellisyys huomioon ottaen voitiin pitää liian pitkänä. Viipyminen oli tosin pääosin johtunut vastapuolen asiamiehestä johtuvista syistä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että turvaamistointa koskevat asiat ovat jo luonteensa puolesta kiireellisesti käsiteltäviä. Tässä tapauksessa nopeaan käsittelyyn olisi ollut erityistä aihetta, koska asiakirjoista oli pääteltävissä, että lapsen äidillä saattoi olla tarkoitus viedä lapsi ulkomaille. Vastaavanlaisissa tilanteissa asian käsittelijän tulisi kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä asian nopeaan ratkaisemiseen. Edellä lausuttu käsitys saatettiin käräjätuomarin tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.