16.09.1999

Kihlakuntauudistus - Poliisilaitoksen yhteistoimintajärjestelyt

Poliisilaitosten yhteistoimintajärjestely

Valtioneuvosto oli päätöksellään 3.4.1996 poliisin hallinnosta annetun lain 6 a §:n nojalla perustanut Kuhmon kihlakunnanvirastoon nimismiehen viran poliisi- ja ulosotto-osastojen päälliköiden tehtävien hoitamista varten. Oulun lääninhallituksen lääninpoliisineuvos ja hänen sijaisenaan ollut poliisitarkastaja olivat sittemmin ryhtyneet toimenpiteisiin yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi Kajaanin kihlakunnan poliisilaitoksen ja Kuhmon kihlakunnan poliisilaitoksen kesken. Tähän liittyen kahdelle henkilölle oli annettu yhdellä kertaa määräaikaiset nimitykset hoitaa Kuhmon kihlakunnanviraston nimismiehen virkaa, toiselle poliisipäällikön ja toiselle ulosottomiehen tehtäviin. Maaherra oli määrännyt toisen heistä kihlakunnanviraston päälliköksi. Annetut määräykset merkitsivät käytännössä sitä, että Kuhmon kihlakunnan ulosotto- ja poliisitoimi johdettiin Kajaanin kihlakunnanviraston virkamiesten toimesta.

Sisäasiainministeriö oli lääninhallituksen tekemän esityksen mukaisesti poliisin hallinnosta annetun lain 8 §:n nojalla muodostanut em. kihlakuntien poliisilaitokset käsittävän yhteistoiminta-alueen. Ministeriön toiminta oli selvitykset huomioon ottaen tapahtunut ministeriölle kuuluvan harkintavallan rajoissa. Myöskään maaherran menettelyä ei ollut pidettävä virheellisenä, koska kihlakunnanvirastoon oli ollut asetuksen nojalla määrättävä päällikkö.

Apulaisoikeuskansleri on sen sijaan katsonut, huomioon ottaen mm. poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 6 a §:n säännökset, että edellä mainittu nimismiehen tehtävien jakaminen kahdelle henkilölle hoidettavaksi oli ollut 6 a §:n erityissäännöksen ja siihen perustuvan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen vastaista. Ulosottolain 1 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan nimismies toimii tällöin myös paikallisena ulosottoviranomaisena. Kuhmon nimismiehen virka oli perustettu poliisi- ja ulosotto-osastojen päälliköiden tehtävien hoitamista varten. Erityisjärjestelyn tarve ja syyt oli lakiperusteisesti harkittu, ja annettu lainsäädäntö on sitovaa. Lain tarkoitusperät on saavutettava sen osoittamien keinojen puitteissa. Sitä, että hallintoviranomainen omalla toiminnallaan pyrkii lainsäätäjän tarkoituksesta ja ylempien viranomaisten, tässä tapauksessa valtioneuvoston yleisistunnon kannanotoista poikkeaviin mielestään parempiin käytännön hallintoratkaisuihin, ei ole pidettävä hyväksyttävänä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan kiinnittänyt Oulun lääninhallituksen lääninpoliisineuvoksen ja nykyisen poliisiylitarkastajan huomiota poliisin hallinnosta annetun lain 6 a §:n erityissäännöksen merkitykseen ja oikeaan tulkintaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.