18.08.1999

Valvontavelvollisuus - Koe-eläintoiminta - Lääninhallitus - Maa - ja metsätalousministeriö

Koe-eläintoiminnasta annettujen säännösten soveltamisen arviointia

Säännösten mukaan edellytyksenä koiran käyttämiselle koe-eläimenä on, että se on kasvatettu koe-eläintoimintaa varten.

Koe-eläinkasvattamolta anastetut koirat oli palautettu takaisin kasvattamolle ja käytetty eläinkokeisiin ja lopetettu. Edellytyksenä tässäkin poikkeuksellisessa tilanteessa oli, että koirien oli edelleen voitu katsoa täyttävän ominaisuuden kasvatuksesta koe-eläintoimintaa varten.

Asiassa ei ollut käynyt ilmi sellaisia syitä ja näkökohtia, joiden perustella olisi ollut aihetta epäillä, että koe-eläinkasvattamolla olisi menetelty edellä mainitun säännöksen vastaisesti, kun siellä oli katsottu, että koirien voitiin edelleen katsoa olevan kasvatettu koe-eläintoimintaa varten. Tähän nähden ei voitu todennäköisin syin epäillä, että lääninhallitus sekä maa- ja metsätalousministeriö olisivat laiminlyöneet niille kuuluvan valvontavelvollisuuden.

Asiassa saadun selvityksen mukaan koirien kasvattaminen koe-eläintoimintaan takaa sen, että koe-eläinaines on mahdollisimman samanlaista ja vertailukelpoista. Lemmikkieläinten käyttäminen koe-eläintoimintaan olisi jo kokeellisista syistä epävarmaa. Tähän liittyen apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota siihen, miten edellytys kasvattamisesta koe-eläintoimintaa varten toteutuu tilanteessa, jossa alunperin koe-eläinkasvattamossa ollut koira on sattumalta pitkähkön ajan - kuten eräs koira tässä tapauksessa 10 kuukautta - ollut poissa kasvattamosta. Tällaisessa yksittäistapauksessa saatetaan myös eläinsuojelun näkökulmasta ja miksei yleiseltäkin kannalta koiriin kohdistuvan kiintymyksen vuoksi palauttamista pitää kovana ratkaisuna, edellyttäen, että koira olisi ollut hyvässä hoidossa, kiintynyt uuteen sijoituspaikkaansa ja omaksunut lemmikkieläimen aseman. Kysymys siitä, olisiko tällaisessa tilanteessa tarkoituksenmukaista menetellä toisin, ei kuulu oikeuskanslerin ratkaistaviin asioihin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.