31.08.1999

Lääkehoito - Potilasturvallisuus - Sairaankuljetus

Sairaankuljetustehtävissä toimivien ammattitaito ja koulutuksentarve

Kantelussa oli kysymys sairaankuljetustehtävissä toimivien koulutus- ja osaamistasossa olevista puutteista ja siitä, että sairaankuljetuksessa ja ensihoidon tehtävissä toimii myös sellaisia henkilöitä, joilla ei ole terveydenhuollon ammatillista koulutusta. Säännökset edellyttävät ensihoitoon ja kuljetukseen osallistuvalta henkilöltä asianmukaista koulutusta, mutta mitään määritelmää asianmukaisesta koulutuksesta ei ole eikä myöskään kuljetushenkilöstölle annettavien hoitolupien osalta ole olemassa valtakunnallisia suosituksia.

Kanteluratkaisussa on todettu, että sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä oli selvittänyt suhteellisen kattavasti sairaankuljetushenkilöstön koulutuskysymystä ja oikeutta hoitotoimenpiteisiin ja että työryhmä kuten myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskus olivat havainneet puutteita ja muutostarvetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tietoon on saatettu apulaisoikeuskanslerin ratkaisussaan esittämä näkemys, jonka mukaan potilasturvallisuuden kannalta asiaa arvioiden olisi tarpeen, että kohtuullisen nopealla aikataululla saataisiin sairaankuljetuskysymykseen liittyvät ongelma-alueet poistettua.

KansanterveysL 14 § 1 mom 3 kohta (1051/1993)
A sairaankuljetuksesta (565/1994)
Ensihoitotyöryhmän muistio (1997:16)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.