11.08.1999

Käräjäoikeus - Tyytymättömyyden ilmoittaminen - Valitus

Valituskirjelmän käsittely käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuteen oli saapunut "vahvistukseksi" otsikoitu kirjelmä sen jälkeen kun tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetty määräaika oli päättynyt, mutta ennen kuin määräaika valituksen tekemiselle päättyi. Käräjätuomari oli liittänyt kirjelmän jutun asiakirjavihkoon ja tehnyt asiakirjoihin merkinnän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Käräjäoikeuden menettelyn arvioinnissa oli oleellinen kysymys, olisiko kirjelmää tullut käsitellä muutoksenhakemuksena. Kirjelmä oli kuitenkin niin yleisluontoinen, että sen katsomista valitukseksi voitiin pitää tulkinnanvaraisena. Asianosaisen oikeus muutoksenhakuun olisi tällaisessa tulkintatilanteessa otettava riittävästi huomioon. Kun valituskirjelmän sisällön arviointi oli tuolloin voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n nojalla yksinomaan hovioikeuden harkinnassa, käräjätuomari olisi voinut toimittaa kirjelmän valituskirjelmänä asiakirjavihkoineen hovioikeuteen. Myös hallitusmuodon 16 §:n 2 momentissa on eräänä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa-alueena turvattu oikeus hakea muutosta. Käräjätuomarin huomiota on kiinnitetty muutoksenhakuoikeuden edellytysten arvioinnin tärkeyteen kirjelmien käsittelemisessä.

HM 16 § 2 mom
OK 26 luku 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.