09.08.1999

Virkanimitys - Sopimus virkaan nimittämisestä - Apulaiskaupunginjohtaja

Apulaiskaupunginjohtajan valinta

Kantelussa oli kerrottu, että kaupunginjohtajan valinnan yhteydessä kaksi puoluetta oli sopinut siitä, että korvauksena toiseen puolueeseen kuuluvan kaupunginjohtajan valinnalle kaupunkiin perustettaisiin apulaiskaupunginjohtajan virka. Siihen valittaisiin vastavuoroisesti toisen puolueen nimeämä henkilö. Viran perustamisen yhteydessä oli tehty päätös, että virkaan voidaan valita henkilö, joka ei ole sitä hakenut, mutta on antanut suostumuksensa. Suostumuksensa antaneista valtuutetuille ei ollut jaettu etukäteen eikä valittua lukuunottamatta myöhemminkään minkäänlaista ansioluetteloa eikä nimilistaa.

Kaupunginhallitus on selvityksessään esittänyt, että kaupungin virkasäännön mukaan kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla valita myös sellainen henkilö, joka ei ole virkaa hakenut. Tämä oli katsottu tarpeelliseksi, koska kaikki kaupunginjohtajien virkoja hakevat henkilöt eivät halua nimeään julkisuuteen. Suostumuksensa antaneista ei vakiintuneen käytännön mukaan laadita hakijaluetteloa.

Apulaisoikeuskansleri on todennut ratkaisussaan, että kuntalaissa ei ole säännöstä siitä, että kunnanjohtajaksi tai apulaiskunnanjohtajaksi voidaan valita, paitsi siihen hakenut, myös siihen suostumuksensa antanut henkilö. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että virkasääntöön on mahdollista ottaa kunnanjohtajan viran täyttämistä koskevia erityisiä määräyksiä esim. viran täyttämisestä suostumuksen perusteella. Eräiden korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen mukaan valtuustoryhmät ovat noudatettavien säännösten puitteissa valmistelevasti voineet sopia kunnan johtavien virkamiesten valinnasta. Ennakollisen sitoutumisen mahdollisuus sisältyy edustukselliseen kunnalliseen demokratiaan osana kunnallista itsehallintoa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.