05.08.1999

Ulosotto - Asiamies - Valtakirja - Esitys

Asiamiehen valtuutus ulosottomenettelyssä

Oikeuskanslerinvirastoon saapuneen kantelun johdosta on erikseen otettu tutkittavaksi asiamiehen käyttö ulosottomenettelyssä erityisesti valtuutuksen osalta.

Velkoja voi yleensä käyttää asiamiestä ulosottomenettelyssä. Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 2 §:n 1 momentissa on kuitenkin kielletty asiamiehen käyttö suoraan ulosottokelpoisten julkisten maksujen osalta. Ulosottolain säännökset velkojan asiamiehestä ovat varsin niukat. Ulosotto 2000 -toimikunnan periaatemietinnössä on käsitelty laajasti asiamiehen käyttöä erilaisten saatavien perinnässä ulosottomenettelyssä, mutta asiamiehen valtuutukseen ei olla puututtu. Ulosottokäytäntö ei ole saatujen tietojen mukaan yhteneväinen velkojan asiamieheltä edellytettävän valtuutuksen osalta.

Menettelysäännösten puutteellisuus saattaa käytännön ulosottotoiminnassa aiheuttaa ongelmia, jotka kantelun kohteena olleessa tapauksessa olivat esimerkiksi osittain viivyttäneet varojen tilittämistä velkojan asiamiehelle. Kun ulosottokäytäntökin on ollut epäyhtenäistä, asiantilaa olisi tarpeen selkiinnyttää lainsäädännöllä. Apulaisoikeuskansleri on esittänyt oikeusministeriön harkittavaksi, antaako asia aihetta selvitys- ja muihin toimenpiteisiin.

Esitetystä tehtäessä on oikeusministeriössä ollut vireillä ulosottolain kokonaisuudistus. Ulosottolain yleisiin menettelysäännöksiin, jotka tulevat sijoitetuksi ulosottolain 2 ja 3 lukuun, sisältyvät myös asiamiehen käyttämistä koskevat säännökset. Yleisiä menettelysäännöksiä koskeva ehdotus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2000 alkupuolella ja uudistus on määrä tulla voimaan 1.7.2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.