27.07.1999

Lääninhallitus - Hallintokantelu - Määräaika - Viivästyminen

Lääninhallituksen menettely hallintokantelun käsittelyssä

Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto oli sinne saapuneen hallintokantelun johdosta pyytänyt hallintomenettelylain 12 §:n mukaisesti selvitystä kahdelta eri taholta. Toinen selvitys oli saapunut lääninhallitukseen osittain puutteellisena ja asian esittelijä oli jäänyt odottamaan selvityksen täydentymistä itsestään. Toisen selvityksen saapumisesta ajallaan lääninhallitukseen ei ollut tehty merkintää lääninhallituksen diaariin.

Sosiaali- ja terveysosaston antaman selvityksen mukaan määräaikojen ylityksiin ei olla välittömästi puututtu, koska selvitysten saamisessa on ajoittain esiintynyt ongelmia ja viiveitä. Kun asetettujen määräaikojen tarkoituksena on tehostaa asian käsittelyä, apulaisoikeuskansleri on katsonut, että niitä tulee seurata säännöllisesti ja tarvittaessa tiedustella pyydettyä selvitystä. Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla oli apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön johdosta ryhdytty toimiin hallintokanteluiden käsittelyn seurannan tehostamiseksi.

Oikeuskanslerille tehdyn kantelun kohteena olleen hallintokantelun käsittelyssä ei ole ollut asianmukaista se, että asian esittelijä ei ollut kiinnittänyt huomiota määräajan ylittymiseen sekä puutteelliseen selvitykseen. Hän oli alkanut sitä täydentää vasta noin vuoden ja yhden kuukauden kuluttua ensimmäisten selvitysten saapumisesta lääninhallitukseen, kun kantelija oli kirjallisesti tiedustellut kantelun käsittelyvaihetta. Hallintokantelun käsittely oli osittain tämän vuoksi aiheettomasti pitkittynyt lääninhallituksessa. Lisäksi asian esittelijän tulee viime kädessä varmistua siitä, että diaaritiedot vastaavat asian sen hetkistä käsittelyvaihetta. Lääninhallituksen esittelijän huomiota on kiinnitetty asetettujen määräaikojen puutteelliseen seurantaan.

HM 16 § 1 mom
HallintomenettelyL 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.