07.07.1999

Asiantuntijalausunto - Työkyvyttömyyseläke - Purkuperuste

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunto eläkeasiassa

Kantelussa oli kysymys työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä sekä työeläkelaitosten, Kansaneläkelaitoksen ja muutoksenhakuelinten menettelystä. Kantelun mukaan eläkeasiassa oli toistuvasti perusteettomasti päädytty kielteisiin lopputuloksiin. Kyseinen eläkeasia, jossa oli hakemusten tueksi esitetty varsin runsaasti lääketieteellisiä lausuntoja ja tutkimustuloksia, oli monitahoinen ja vaikea eikä apulaisoikeuskanslerin mukaan voitu osoittaa, että työkyvyttömyyseläkeoikeudesta päätettäessä ja päädyttäessä kielteisiin ratkaisuihin, olisi ylitetty ratkaisijalle kuuluva harkintavalta tai muutoin olisi menetelty virheellisesti.

Asian selvittämisen kannalta ja kantelun tueksi esitetty lääketieteellinen selvitys huomioon ottaen, asiassa oli pyydetty Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunto. Oikeusturvakeskus oli, hankittuaan kahden pysyvän asiantuntijansa lausunnot, antanut oman lausuntonsa asianomaisen työkyvyttömyydestä. Hankitut lausunnot oli saatettu kanteluntekijän tietoon ja todettu, että hänellä on mahdollisuus käyttää lausuntoja sellaisena uutena selvityksenä, johon vedoten hän voi saattaa työkyvyttömyysoikeutensa uudelleen arvioitavaksi.

Työntekijäin eläkeL 21d §
Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkeL 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.