07.07.1999

Tarkastuslautakunta - Muutoksenhakulautakunta

Tarkastuslautakunnan asema hallintolainkäytön järjestelmässä

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisen tuomioistuinmenettelyn tulee tapahtua lailla perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Myös muut kuin sopimusvaltioiden varsinaiseen tuomioistuinorganisaatioon kuuluvat tuomioistuinmaiset elimet voivat tulla kysymykseen, kunhan niiden perusteista on säädetty laissa ja ne ovat riippumattomia ja puolueettomia. Riippumattomuudella tarkoitetaan riippumattomuutta toimeenpanovallasta, osapuolista ja lainsäätäjästä.

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojasta tehty yleissopimus on saatettu Suomessa voimaan 18.5.1990 annetulla asetuksella (439/1999). Koska Suomi ei voinut taata yleissopimuksen mukaista oikeutta suulliseen käsittelyyn, sopimukseen oli tehty suullista käsittelyä koskeva varauma. Mainitun varauman 4-kohta koskee käsittelyä tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen 8 §:n mukaisesti. Suomi ei ole voinut taata yleissopimuksen mukaista oikeutta laillisen oikeudenkäynnin noudattamiseen tarkastuslautakunnassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.