30.06.1999

Viehekalastuskieltohakemus - Käsittelyn viivästyminen - Työvoima - ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkö

Viehekalastuskieltohakemuksen käsittelyn arviointi

Maaseutuelinkeinopiiriin toimitetussa 28.4.1997 toimitetussa hakemuksessa oli pyydetty viehekalastuskiellon määräämistä tilaan kuuluville vesialueille mm. perustein, että alueet kuuluivat vahvistetun seutukaavan mukaisille linnustonsuojelualueille ja petokalojen tärkeiden kutupaikkojen suojaamiseksi. Hakemus oli ratkaistu 17.6.1998. Apulaisoikeuskanslerin varamies on katsonut, että hakemuksen käsittely on kestänyt niin kauan, ettei hakija ollut saanut asiaan ratkaistuksi hallitusmuodon 16 §:n 1 momentissa (969/1995) edellytetyllä tavalla ilman aiheetonta viivästystä. Samalla on kiinnitetty puheena olevia kieltohakemuksia käsittelevien virkamiesten huomiota siihen, että hakemusten käsittelyä ja lausuntojen saapumisen seurantaa varten tulisi kehittää sellaiset menettelytavat, jotka aikaisempaa paremmin palvelevat asioiden käsittelyä.

Päätöksessä todettiin, että kalatalousyksikön on tullut antaa kalastuslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu viehekalastuskielto, jos syytä siihen on ollut. Tarkoituksena sellaisten syiden selvittäminen kalatalousyksikkö oli linjaratkaisun saamiseksi pyytänyt alueelliselta ympäristökeskukselta lausuntoa eräistä muista kuin puheena olevasta hakemuksesta. Ottaen huomioon hakemuksen ajankohdan, tarkoituksen ja sisällön, on voitu pitää kohtuullisena tavoitteena, että hakemus ratkaistaan ennen seuraavan kalastuskauden alkamista. Kalatalousyksikön 18.7.1997 päivätyssä lausuntopyynnössä ei ollut asetettu mitään hallintomenettelylain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräaikaa lausunnon antamiselle. Lausuntopyynnöstä ei ilmennyt, että lausuntoa oli haettu linjaratkaisun saamiseksi. Selvityksestä ei liioin käynyt ilmi, että kalatalousyksikkö olisi hyvissä ajoin keväällä 1998 kiirehtinyt lausunnon antamista tai tiedustellut, milloin lausunto annetaan. Kun oli käynyt selväksi, ettei lausuntoa anneta niin, että se voidaan ottaa huomioon hakemusten ratkaisussa ennen vuoden 1998 kalastuskauden alkamista, kalatalousyksikkö oli jatkanut hakemusten käsittelyä, tehnyt linjaratkaisun ja ratkaissut mm. puheena olevan hakemuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.