22.06.1999

Poliisin menettely - Liikenneturvallisuus - Liikennevalvonnan suorittaminen

Poliisin suorittama liikennevalvonta

Apulaisoikeuskansleri on poliisilaitoksen suorittamaa liikennevalvontaa koskevan selvityksen johdosta antamassaan ratkaisussa todennut, että liikenneturvallisuuden edistämiseen liittyviä valvontatoimia on pidettävä poliisille kuuluvana ensiarvoisen tärkeänä tehtävänä, josta suoriutuakseen poliisin tulee varautua asianmukaisin toimintasuunnitelmin sekä riittävin henkilöstö- ja kalustoresurssein.

Poliisilaitos on käytettävissään olevin resurssein valvonut ja pyrkii edelleenkin valvomaan liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuuden valvominen ja edistäminen muodostavatkin poliisin työtehtävistä niin merkittävän osan, ettei sen vähentämiseen ole aihetta, vaikka poliisin toimintaa muulta osin onkin jouduttu priorisoimaan muun muassa määrärahojen niukkuuden tai vähenemisen vuoksi. Liikennevalvonnan kannalta on pidettävä tärkeänä myös poliisilaitoksella pitkään suunnitteilla olleiden automaattisten valvontalaitteiden hankkimista ja käyttöönottamista edellyttäen, että laitteiden käyttöön liittyvät tekniset ongelmat ja erinäiset oikeudelliset kysymykset tulevat sitä ennen ratkaistuiksi.

Lisäksi ratkaisussa on eräiden poliisimiesten haastattelulausuntojen osalta kiinnitetty huomiota siihen, että poliisimiesten tulisi poliisilaitoksen edustajina haastatteluja antaessaan välttää senkaltaisia lausuntoja, joissa väheksytään liikennevalvonnan merkitystä tai jotka muutoin poikkeavat poliisilaitoksen johdon asettamista toimintatavoitteista ja -linjoista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.