09.06.1999

Vuokra-asunto - Kaupungin asunto-osakeyhtiö

Kaupungin vuokra-asunnoista vastaavan yhtiön menettely

Kantelu koski kaupungin vuokra-asunnoista vastaavan yhtiön hallituksen päätöstä vuokrata huoneisto omalle toimitusjohtajalleen. Kaupungin kokonaan omistamissa osakeyhtiöissä ei voinut olla ristiriitaa kaupungin ja yhtiön välillä. Merkitystä oli sillä, oliko yhtiön hallituksen jäsenille annettu valinnan yhteydessä tai muutoin kaupungin taholta menettelyohjeita. Muutoin kuin edellä mainitussa tapauksessa kunnan edustajien toiminta yhtiössä ei voinut kuulua virkavastuun piiriin ja yhtiön osalta vastuukysymykset olivat ratkaistavissa osakeyhtiölain asianomaisten säännösten nojalla.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että vaikka osakeyhtiön hallintotehtävien sinänsä ei voitu katsoa kuuluvan yhtiön toimintaan osallistuneiden viranhaltijoiden tai luottamusmiesten virka- tai luottamustehtäviin siten, että he olisivat niistä virkavastuussa, niin yhtiön hallituksen menettelyä voitiin arvostella. Tällaisessa toiminnassa, jossa oli kysymys kaupungin ja samalla kuntalaisten yhteisten varojen hoidosta, olisi menettelyn tullut olla järjestetty siten, ettei luottamus kaupungin hallintoon vähentyisi. Asuntolautakunnan tulisi huolehtia, että sen toimialueella olevien yhtiöiden toiminnassa otetaan huomioon kaupunginhallituksen antamat ohjeet.

KuntaL 23 § 2 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.