08.06.1999

Puolustustarvikkeiden maastavienti - Vientilupa

Puolustustarvikkeiden maastavientiasioissa vaadittavista selvityksistä

Valtioneuvoston yleisistunto oli 24.9.1998 puolustusministeriön esittelystä myöntänyt hakijayhtiölle luvan viedä ilmatorjuntatykin harjoitus- ja sirpalelaukauksia Turkkiin. Asiaa oli käsitelty hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, joka oli saanut ulkoasiainministeriön lausunnon siitä, oliko vientiluvan myöntämiseen ulko- ja turvallisuuspoliittisia esteitä. Ulkoasiainministeriön kantaa ei ollut kuitenkaan ilmaistu vientilupa-asian valtioneuvostoasiakirjoissa.

Maastavientilupa-asian yhteydessä arvioidaan vastaanottajamaan ihmisoikeustilannetta ja sitä, olisiko luvan myöntäminen Suomen omaksuman ulkopoliittisen linjan vastaista. Puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 §:n 2 momentissa (197/1995) edellytetään, että puolustusministeriö selvittää tällaiset asiat erikseen ulkoasiainministeriöltä. Oikeuskansleri on kiinnittänyt vakavasti puolustusministeriön huomiota siihen, että kaikille valtioneuvoston jäsenille tulee antaa esittelyasiakirjoissa tieto asian ratkaisua varten lain velvoittavan säännöksen nojalla hankitusta asiantuntijalausunnosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.