04.06.1999

Työttömyyskassa - Työttömyyspäivärahojen maksu - Maksutavasta aiheutuneet kustannukset

Vastuu työttömyyspäivärahojen kustantamisesta

Työttömyyskassan menettelystä oli työttömyyskassan jäsenen puolesta tehty kantelu, kun työttömyyskassa oli perinyt kassan jäseneltä työttömyyspäivärahojen maksamisesta postisiirtona aiheutuneet kustannukset.

Apulaisoikeuskansleri on kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa todennut, että työttömyysturvalakiin tai sen täytäntöönpanosta annettuun asetukseen ei sisälly säännöstä siitä, kuka vastaa maksutavasta aiheutuvista kustannuksista. Kun otettiin huomioon työttömyyspäivärahojen luonne, niin työttömyyspäivärahan saajaa ei voitu asettaa vastaamaan maksutavasta aiheutuvista kustannuksista. Päivärahan saajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää sitä, että riippumatta siitä muodosta, jolla päiväraha heille maksetaan, maksutavasta johtuvia kustannuksia ei peritä päivärahan saajilta, vaikka aiheutuvat kustannukset maksatuskohtaisesti saattaisivat nousta korkeammiksi kuin muuta kautta tapahtuvasta maksatuksesta aiheutuvat kustannukset. Tähän nähden edun saajilta ei tulisi myöskään periä postisiirron kautta tapahtuvasta maksatuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Tämän vuoksi on työttömyyskassan huomiota kiinnitetty kassan jäsenten yhdenvertaiseen kohteluun ja kassan jäsenille päivärahojen maksatuksesta aiheutuvien kustannusten vastuuseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.