16.03.1999

Asian käsittelyn joutuisuus - Lausuntopyyntö - Maaseutuelinkeinopiiri (kalatalousyksikkö)

Joutuisuus kalatalousasian käsittelyssä

Rakennusluvan hakija oli 7.6.1996 pyytänyt maaseutuelinkeinopiiriä kalatalousyksikköä)antamaan lausunnon vireille pantavaa hakemuksesta varten, joka koski luvan saamista rakennuslain 123 b §:n 2 momentissa tarkoitetun kalastusmajan rakentamiseen. Lausuntoa ei ollut annettu 2.12.1996 mennessä, jonka jälkeen hakija oli jättänyt 3.12.1996 hakemuksensa ilman lausuntoa. Hakemuksen johdosta rakennustarkastaja oli 16.1.1997 pyytänyt puheena olevan lausunnon, joka oli annettu 27.1.1997.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että kalatalousyksikkö ei ollut antanut hakijalle tämän pyytämää lausuntoa ja että lupahakemuksen jättäminen oli oli tästä syystä myöhentynyt.

Tämän johdosta ratkaisussa on lausuttu, että asioiden käsittelyn joutuisuus on eräs keskeinen kansalaisten oikeusturvaan vaikuttava tekijä. Sen merkitystä oli korostettu perusoikeusuudistuksen myötä siten, että Hallitusmuodon 16 §:n 1 momenttiin oli otettu säännös siitä, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa viranomaisessa.

Ratkaisussa katsottiin, ettei kalatalousyksikössä ollut kiinnitetty asianmukaista huomiota viranomaiselle kuuluvaan velvollisuuteen ottaa edellä selostettu säännös huomioon hakijan lausuntopyynnön käsittelyssä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri on huomauttanut lausunnon valmistelusta vastuussa ollutta piirikalastusmestaria.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.