18.03.1999

Henkilörekisteri - Potilasasiakirjat

Rekisterinpitäjän tulkinnasta ja terveydenhuollon tietosuojasta

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän tutkimusluvan hakemuksessa tutkimusrekisterin pitäjäksi ilmoitettua Kansanterveyslaitosta oli sekä sosiaali- ja terveysministeriön että tietosuojavaltuutetun kannan mukaan pidettävä henkilörekisterilaissa tarkoitettuna henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Tähän tulkintaan ei ole vaikutusta sillä, että tutkimuksen osatiedostot tutkimuksen ajan ovat olleet tai ovat edelleen tutkimuksessa mukana olleissa sairaaloissa. Apulaisoikeuskanslerin varamies on ratkaisussaan yhtynyt tähän tulkintaan painottaen, että henkilörekisterilain 3 §:ssä säädetty rekisterinpitäjän huolellisuusvelvoite koski näin ollen Kansanterveyslaitosta.

Omana aloitteena vireille tulleessa asiassa oli kysymys myös salassa pidettävien potilastietojen käsittelyyn, muun ohella käytöstä poistettujen tietokoneiden luovuttamiseen liittyvästä ohjeistuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistaan antama selvitys on apulaisoikeuskanslerin varamiehen mukaan ollut asianmukainen, mutta hän on ratkaisussaan kuitenkin painottanut ministeriön antamien ohjeiden ajantasaisuuden ja muutostarpeen tiiviin seuraamisen tärkeyttä.

Henkilörekisterilaki 2, 3, 4, 26 §
L potilaan asemasta ja oikeuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.