16.03.1999

Kuuleminen - Lisäosa - Yksilöllinen eläkevakuutus

Kuulemisesta eläkelaitoksen purkuhakemuksen johdosta

Kansaneläkelaitoksen menettelyä, jonka mukaisesti Kansaneläkelaitos oli vakuutusoikeudelle tekemässään purkuasiassa toimittanut vakuutusoikeuden sijasta eläkkeenhakijalle kuulemiskirjeen vakuutusoikeudelle annettavaa vastinetta varten, ei apulaisoikeuskanslerin kanteluun antaman ratkaisun mukaan ollut pidettävä siten säännösten vastaisena tai virheellisenä, että siihen olisi ollut syytä puuttua. Ratkaisussa on kiinnitetty kuitenkin huomiota kirjeen sisältöön. Sitä on pidetty sikäli puutteellisena, ettei siitä ilmennyt 30 päivän määräajan alkamisajankohtaa eikä selkeästi kirjeen kuulemistarkoitusta; viimeksi mainitun seikan ilmenemisen ollessa tarpeen, jotta asianosaiselle ei jäisi epätietoisuutta siitä, varaako vakuutusoikeus vielä hänelle mahdollisuuden vastineen antamiseen.

Kansaneläkelaitoksen tulkintaan kansaneläkelain 26 §:stä, johon myös sosiaali- ja terveysministeriö oli yhtynyt ja jonka vakuutussoikeus on päätöksissään hyväksynyt, ei ratkaisun mukaan ollut syytä puuttua. Sanotun tulkinnan mukaisesti lisäosatuloksi ei tullut lukea sellaista vapaaehtoisin järjestelyin hankittua eläkettä, jonka vakuutettu oli kokonaan itse rahoittanut, mutta silloin, kun vakuutuksenottajana ja rahoittajana oli ollut eläkkeenhakijan työnantaja sanottu, yksilölliseen eläkevakuutuksen perustuva eläke oli tullut ottaa huomioon lisäosatulona.

Kansaneläkelaki 26 §, 73 § (1217/1988, muut 886/1994) 74 §
(muut. 886/1994)
vrt.OK 25:19, 26:4 (661/1978)
vrt.L veromenettelystä 67 §, 69 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.