08.03.1999

Viranomaismenettelyn joutuisuus - Selvityksen toimittaminen - Tuomioistuinasia

Viivästyminen selvityksen toimittamisessa

Ympäristökeskus oli vesioikeudessa vireillä olevassa hakemusasiassa antanut vesioikeudelle lausunnon muun ohessa valmisteilla olevasta linnustoselvityksestä saatujen ennakkotietojen pohjalta. Lausunnossa oli luvattu toimittaa selvitys vesioikeudelle ja antaa tarkennettu lausunto. Vesioikeuden tiedusteltua myöhemmin asiaa ympäristökeskuksesta oli ilmoitettu, että selvitys oli valmistunut ja lisälausunnon antamista harkitaan.

Vesioikeus oli antanut päätöksensä noin kuuden kuukauden kuluttua selvityksen valmistumisesta ja noin kolmen kuukauden kuluttua yhteydenotosta ilman, että ympäristökeskus oli toimittanut sille puheena olevaa selvitystä.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että selvityksen toimittaminen vesioikeudelle oli viivästynyt ja että viivästymiseen oli vaikuttanut mm. se, että selvityksen toimittaminen oli kytketty mahdollisen lisälausunnon antamiseen. Vesioikeuden tiedustelun jälkeen olisi voitu pyrkiä nopeuttamaan asian käsittelyä niin, että selvitys olisi lähetetty vesioikeudelle tutustumista varten ja jo annetun lausunnon arvioimista varten riippumatta lisälausunnon valmistumisesta. Ratkaisussa on katsottu, ettei voida pitää asianmukaisena sitä, että hanketta varten nimenomaisesti laadittua ajankohtaista selvitystä ei ollut saatu toimitettu vesioikeudelle ajoissa. Ympäristökeskuksen huomiota on kiinnitetty siihen, että tuomioistuinmenettelyssä vireillä oleviin asioihin liittyvät lausunnot, selvitykset ja asiakirjat tulisi pyrkiä toimittamaan tuomioistuimelle ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.