24.02.1999

Kiinteistön pakkohuutokauppa - Valitus - Kauppahinnan jako - Kauppakirja

Kauppahinnan jako ja kauppakirjan antaminen kiinteistön pakkohuutokaupassa

Huutokaupan toimittanut nimismies oli ennen kiinteistön pakkohuutokaupan päättymistä antanut tiedon ajasta ja paikasta, jolloin kauppasumma tultiin jakamaan. Vaikka ulosotonhaltija ei ollut määrännyt valituksen johdosta täytäntöönpanoa keskeytettäväksi, kauppahinnan jakamista ei toimitettu ulosottolain 6 luvun 9 §:ssä säädettynä aikana. Asiassa oli jäänyt epäselväksi, miksi täytäntöönpano oli keskeytetty. Kun uusi ajankohta kauppahinnan jakamiselle oli määrätty, kihlakunnanvouti ei ollut ilmoittanut siitä ulosottolain 6 luvun 6 §:ssä (389/1973) säädetyllä tavalla. Uudesta ajankohdasta ei ollut toimitettu tietoa asianosaisille eikä siitä ollut kuulutettu. Ostajat olivat peruuttaneet tekemänsä valituksen.

Saadun selvityksen mukaan kihlakunnanvouti oli luottanut lääninhallituksesta toimitettuun kirjalliseen ilmoitukseen valituksen peruuttamisesta ja antanut ostajille kauppakirjan vastoin ulosottolain 5 luvun 48 §:n 1 momentin säännöstä. Vasta lääninhallituksen antamalla päätöksellä lausunnon antaminen valituksen johdosta raukesi ja huutokauppa tuli lainvoimaiseksi. Kihlakunnanvoudin tiedoksi saatettu apulaisoikeuskanslerin esittämät käsitykset menettelyn virheellisyydestä.

UlosottoL 5 luku 48 § 1 mom
UlosottoL 6 luku 6 §
UlosottoL 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.