05.02.1999

Natura-kohde - Seutukaava - Maakuntahallitus

Seutukaavan selostuksen sisällön arvioiminen

Maakuntahallituksen laatiman seutukaavaehdotuksen selostuksessa oli selvitetty puutteellisesti luonnonsuojelulain 66 §:n sisältöä jättämällä siitä pois sanat "eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole". Mainitsematta jäänyt oikeudellinen edellytys on olennainen osa säännöstöä ja sillä on keskeinen merkitys säännöksen soveltamiselle. Näin ollen selostuksesta voi saa virheellisen käsityksen valtioneuvoston oikeudellisen harkintavallan rajoista. Merkitystä tällä seikalla on ainakin siinä tapauksessa, että hankkeen voitaisiin katsoa luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetulla tavalla heikentävän Natura-kohteen luontoarvoja, jolloin asia etenisi valtioneuvoston harkittavaksi.

Kannanottonaan apulaisoikeuskanslerin varamies on lausunut pitävänsä tärkeänä, että seutukaavaehdotuksen kaltaisessa merkittävässä suunnitteluasiakirjassa myös oikeudellisia edellytyksiä koskevat selostukset ja viittaukset muotoillaan tavalla, joka ei ole omiaan johtamaan harhaan. Todennäköisiä syitä epäillä, että selostus olisi ollut tarkoituksellisesti puutteellinen, ei ollut kuitenkaan käynyt ilmi. Ilmoituksen mukaan puutteellisuus on tarkoitus korjata tekemällä oikaisunluonteinen korjaus kaavaselostuksen tekstiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.