20.01.1999

Oikeudenkäyntimenettely - Järjestysrangaistuksen tuomitseminen - Päätöksen perusteleminen

Päätöksen perusteleminen järjestysrangaistusasiassa

Käräjäoikeus oli päätöksessään katsonut, että riita-asiassa asiamiehenä toiminut henkilö oli oikeuteen toimitetussa kirjelmässä käyttänyt loukkaavaa ja epäkunnioittavaa kirjoitustapaa käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineesta käräjätuomarista. Sen vuoksi käräjäoikeus oli tuominnut henkilön sakkorangaistukseen ja evännyt häneltä oikeuden enää esiintyä asiamiehenä kyseisessä asiassa sekä oikeuden toimia asiamiehenä ja avustajana käräjäoikeudessa yhden vuoden aikana.

Päätöksessään käräjäoikeus oli henkilön lausumien osalta vain toistanut lain käyttämät sanonnat. Vaikka päätöksessä ei olisikaan sananmukaisesti toistettu loukkaaviksi tai epäkunnioittaviksi koettuja lausumia, joita ei kunnianloukkausjutuissa yleensä kirjoiteta näkyviin, ne olisi voitu tuoda esiin riittävästi yksilöityinä niin, että henkilö itsekin olisi ymmärtänyt, mistä nimenomaisista lausumista oli oikeastaan ollut kysymys. Myös oikeudenkäymiskaaren tuolloin voimassa ollut 24 luvun 3 §:n säännös olisi edellyttänyt, että perustelut olisi päätöksessä selkeästi tuotu esiin varsinkin, kun seuraamuksena oli ollut esiintymiskieltojen määrääminen asiamiehenä tai avustajana oikeudessa tavanomaisesti toimivalle henkilölle. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt käräjätuomarin huomiota tuomioiden perustelemisvelvollisuuteen.

Oikeudenkäymiskaari 14 luku 7 § 1 mom.
Oikeudenkäymiskaari 15 luku 10 a § 1 mom.
Oikeudenkäymiskaari 24 luku 3 § (573/1948) 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.