08.01.1999

Virkanimitys - Kelpoisuusehdot - Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Kelpoisuus oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erityistutkijan virkaan

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen erikoistutkijan tehtävänä oli osallistua oikeusoloja koskevan katsauksen suunnitteluun ja laadintaan. Viranhakukuulutuksen mukaan katsauksessa kuvataan mm. keskeisten oikeudellisten instituutioiden toimintaa ja kansalaisten oikeusongelmia.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkintoa oli pidettävä kelpoisuusehdot täyttävänä soveltuvana ylempänä korkeakoulututkintona, kun otettiin huomioon toisaalta viranhakukuulutuksen mukainen erikoistutkijan tehtäväkuva ja toisaalta kyseisen viranhakijan tutkinnon aineyhdistelmä ja tutkintoon sisältyneen tutkimustoiminnan menetelmät ja sisältö. Hakijoiden korkeakoulututkinnon jälkeen suorittamilla jatkotutkinnoilla ja tutkimustoiminnalla oli merkitystä vertailtaessa hakijoiden ammattitaitoa ja pystyvyyttä erikoistutkijan tehtäviin. Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, jonka avioehtosopimusta koskenut vastaväittäjien puoltama väitöskirjatyö oli valmistunut ennen hakuajan päättymistä, voitiin nimittää erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.