26.01.1999

Hakemusten käsittely - Kotieläinten tuontilupahakemukset - Maa - ja metsätalousministeriö

Hakemusten asianmukaisesta käsittelystä, ratkaisemisesta ja asiakirjojen säilyttämisestä

Oikeuskansleri on saattanut huomautuksena vastaisen varalle maa- ja metsätalousministeriön tietoon ministeriön menettelyä koskevat havainnot ja arvostelu.

Ministeriössä oli vuosina 1986 ja 1992 tehtyjä kotieläinten tuontilupahakemuksia käsiteltäessä tultu siihen käsitykseen, ettei lupia voitu myöntää tuotantopoliittisin perustein. Tämän käsityksen mukaisen kannanoton sisältäviä suullisia ilmoituksia ei voida pitää hakemusten asianmukaisina ratkaisuina. Selvityksestä ei käynyt ilmi sellaisia hakijoiden toimenpiteitä tai lausumia, joiden perusteella heidän olisi voitu katsoa luopuneen hakemuksistaan, tai muutakaan perustetta sille, että hakemukset olisivat heistä johtuvista syistä rauenneet. Hakijoille olisi näin ollen tullut antaa hakemusten hylkäämisestä tai muusta lopullisesta ratkaisusta kirjalliset päätökset.

Menettelyssä oli osaltaan syrjäytetty myös toinen keskeinen hallinnon järjestämiselle asetettava vaatimus, jonka mukaan asianosaisella on oikeus saada asiansa viivytyksettä käsitellyksi hallintoviranomaisessa. Tämä vaatimus on vanhastaan velvoittanut virkamiehiä ja viranomaisia, vaikkei siitä ollut tarkempia säännöksiä lainsäädäntöön sisältynytkään. Sen merkitystä kuvaa se, että se on nyttemmin saatettu perusoikeutena voimaan siten kuin hallitusmuodon 16 §:n 1 momentista (696/1995, voimaan 1.8.1995) lähemmin ilmenee.

Myös asiakirjojen käsittelyssä ja säilyttämisessä sekä asioiden käsittelyn seurannassa oli ollut puutteita. Sen vuoksi ei puheena olevien hakemusasiakirjojen olinpaikkaa ole voitu selvittää eikä sitäkään, kenen virkamiehen käsiteltävänä vuonna 1992 tehty hakemus oli viimeksi ollut.

Vuonna 1992 tehdyn hakemuksen käsittelyn osalta voitiin lisäksi todeta, että katsottaessa, ettei lupa Euroopan talousalueesta johtuvan sopimuksen (voimaan 1.1.1994) johdosta ollut enää tarpeen, olisi tämä seikka tullut ottaa huomioon hakemusta käsittelyssä ja ilmoittaa tästä tilanteesta hakijalle. Nyt hakijalta oli vuonna 1994 tiedusteltu, haluaako hän pitää hakemuksen edelleen voimassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.