14.01.1999

Virkanimitys - Ahvenanmaan maaherra

Ahvenanmaan maaherran nimittämisessä noudatettavasta menettelystä (SM)

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 52 §:n 1 momentin mukaan maaherraksi nimitetään henkilö, jolla on tarpeelliset edellytykset hoitaa hyvin maakunnan hallintoa sekä valvoa valtion turvallisuutta. Lainkohdan 2 momentin mukaan tasavallan presidentti nimittää maaherran sovittuaan asiasta maakuntapäivien puhemiehen kanssa. Jollei yksimielisyyttä saavuteta, presidentti nimittää maaherran maakuntapäivien ehdolle asettamista viidestä henkilöstä.

Lääninhallituslain (22/1997) 10 §:n mukaan Ahvenanmaan lääninhallituksesta ovat soveltuvin osin voimassa ko. lain säännökset sekä mitä siitä on erikseen säädetty. Lääninhallitusasetuksen (120/1997) 6 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena maaherralla on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon.

Oikeuskansleri on sisäasiainministeriölle antamassaan lausunnossa päätynyt samoihin lopputuloksiin kuin oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö siitä, että Ahvenanmaan maaherran nimityksen valmistelu ja nimityksen esittely kuuluivat sisäasiainministeriölle ja että virka täytettiin noudattaen ilmoittautumismenettelyä sekä että maaherraksi nimitettävän tuli täyttää itsehallintolain 52 §:n vaatimukset ja lääninhallitusasetuksessa säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Julkisuudessa oli esiintynyt arveluja, että Ahvenanmaan maapäivien nykyinen puhemies ilmoittautuisi maaherran virkaan. Samassa yhteydessä oli esitetty näkemys, että puhemies silti voisi olla sopijapuolena tasavallan presidentin kanssa virkaan nimitettävästä. Oikeuskanslerin mukaan oli tältä osin selvää, että kun otettiin muun muassa huomioon Suomea sitovaan Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvat esteellisyysperiaatteet puhemies ei voinut olla sopimassa itsensä nimittämisestä maaherraksi.

Lausunnossa on vielä käsitelty sitä toissijaista menettelyä, että maapäivät ehdottavat tasavallan presidentille viittä henkilöä ja tasavallan presidentti nimittää jonkun näistä. Myös tähän viiden ehdokkaan vaiheeseen lienee otettava ilmoittautumismahdollisuus siinä tapauksessa, että maapäivät eivät tyydy esittämään viittä henkilöä jo aikaisemmin ilmoittautuneista, tai jos näitä ilmoittautuneita oli vähemmän kuin viisi (3/20/99).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.