28.10.1998

Lääninhallitus - Oikeushallinto-osasto - Talletusasia - Neuvontavelvollisuus - Puolueettomuus

Lääninhallituksen menettely maksutalletuslain mukaisessa asiassa

Vuokranantaja oli tallettanut lääninhallitukseen vuokravakuuden vuokralaisen nimiin. Asioidessaan lääninhallituksessa vuokralainen oli katsonut, että vuokrasopimus oli purettu aiheettomasti. Vuokralainen oli pyytänyt lääninhallituksen ylitarkastajaa kirjoittamaan tapahtuneesta todistuksen siltä varalta, että hän esittäisi korvausvaatimuksia vuokranantajaa kohtaan. Ylitarkastajan kirjoittamaan kirjeeseen oli sisältynyt asioita, jotka olivat vuokrasopimuksen purkamiseen liittyviä seikkoja. Saadun selvityksen mukaan ylitarkastaja oli kirjoittanut kirjeen sillä perusteella, mitä hän oli vuokranantajan kertomana ja asiakirjojen perusteella saanut asiasta tietää.

Viranomaisen neuvontavelvollisuus, josta on säädetty hallintomenettelylain 4 §:ssä, ulottuu vain viranomaisen toimialaan kuuluviin asioihin. Kun kirjeen sisältö oli käsitellyt sellaisia asioita, joissa ei ollut kysymys lääninhallituksen toimialaan kuuluvista asioista, ylitarkastajalla ei voida katsoa olleen velvollisuutta kirjoittaa kirjettä. Viranomaisen toimialaan kuulumattomiin asioihin kohdistuvaan neuvontaan on aihetta suhtautua pidättyvästi, sillä tällöin ollaan jo lähellä asiakkaan avustamista. Jos virkamiehet neuvovat viranomaisen toimialaan kuulumattomissa kysymyksissä, on erityisesti kiinnitettävä huomiota yhdenvertaisuuden takaamiseen ja esteellisyyskysymyksiin. Neuvoja annettaessa on toimittava niin, ettei virkamiehen puolueettomuus vaarannu. Ylitarkastajan huomiota on kiinnitetty neuvontavelvollisuuden sisältöön ja puolueettomuuden vaarantumiseen.

HallintomenettelyL 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.