11.12.1998

Tiedoksiantovelvollisuus - Maa-aineslupaa koskeva tiedoksianto

Ympäristökeskuksen laiminlyönti päätöksen tiedoksiantamisessa

Ympäristökeskukselle tekemässään valituksessa kantelija oli vaatinut muutosta kunnanhallituksen päätökseen, jolla oli myönnetty betonialan yrittäjälle maa-aineslain mukainen lupa. Ympäristökeskus oli hylännyt valituksen.

Ympäristökeskus ei kuitenkaan huolehtinut siitä, että valittaja olisi välittömästi saanut tiedon ympäristökeskuksen julkipanon jälkeen antamasta päätöksestä. Mainitun erehdyksen johdosta kantelijalle ei syntynyt oikeuden menetystä, koska korkein hallinto-oikeus oli palauttanut menetetyn määräajan ja ratkaissut kantelijan tekemän valituksen. Kantelijan itsensä oli tarvinnut tätä hakea. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt ympäristökeskuksen huomiota siihen, että päätöksestä asianmukaisesti annetaan tieto asianosaisille.

Maa-ainesL 19 §
HallintolainkäyttöL 61 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.