09.12.1998

Kiinteistöasioiden ruuhkautuminen

Kiinteistöasioiden ruuhkautuminen käräjäoikeudessa

Hovioikeuden alioikeuksien tarkastamisesta laatimasta kertomuksesta oli ilmennyt, että käräjäoikeudessa kiinteistöasioiden rästi oli ollut marraskuussa 1997 4.085 asiaa. Kiinnitysten ATK-tallennusten tarkastus oli ollut edelleen kesken kymmenen kunnan osalta. Kiinteistöasioiden ruuhkautumiseen oli kiinnitetty huomiota jo aikaisempina vuosina esim. edelliseltä vuodelta laaditussa tarkastuskertomuksessa.

Oikeuskanslerinviraston hankkimista selvityksistä oli ilmennyt, että käräjäoikeudessa ei ollut ollut kiinteistöasioista vastaavaa käräjätuomaria 1.12.1993-31.12.1996 välisenä aikana. Vaikeudet kiinteistöasioiden hoitamisessa olivat johtuneet paitsi asioiden suuresta määrästä myös siitä, että osa asioista oli laajoja ja hankalia ratkaista. Lisäksi kiinteistöasioiden hoitamiseksi ei ollut riittävästi henkilökuntaa ottaen huomioon, että sitä olisi tuolloin tullut myös kouluttaa kiinteistöasioiden ratkaisemiseen.

Kiinteistötietojärjestelmän käyttöönotto, verrattuna muihin käräjäoikeuksiin oli viivästynyt noin 1-2 vuotta. Osaltaan tämä oli johtunut tallennusvirheistä, mutta myös käräjätuomareiden asennoitumisesta tarkastustyöhön. Asian korjaamiseksi oli käyty oikeusministeriön kanssa useita neuvotteluja. Viimeistään vuoden loppuun mennessä päästiin tilanteeseen, jossa kiinteistötietojärjestelmä oli käräjäoikeudessa käytössä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että laamannin tehtävänä viraston päällikkönä oli huolehtia käräjäoikeuden hallinnosta ja siitä, että asioiden käsittelemiselle tarpeelliset edellytykset kuten riittävät henkilöresurssit, koulutus sekä töiden järkevä organisointi on järjestetty. Käräjäoikeudessa noudatettua menettelyä voitiin arvostella. Käräjätuomareiden lisätyöksi kokemaa kiinteistötietojärjestelmän käyttöönottamiseen liittyvää tarkastustyötä oli toisaalta pidettävä tärkeänä virkatehtävänä. Selvityksistä esiin tuoduista hankaluuksista oli ollut seurauksena kiinteistöasioiden ruuhkautuminen ja henkilöstöongelmia. Nyttemmin kiinnitysasioiden rästi oli huomattavasti alentunut.

Laamannin huomiota kiinnitetty niihin edellä apulaisoikeuskanslerin mainitsemiin velvollisuuksiin, joista hänen tuli viraston päällikkönä huolehtia. Samoin käräjätuomareiden huomiota kiinnitetty edellä lausuttuun käräjätuomareiden menettelyn osalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.