05.10.1998

Suojeluohjelman valmistelu - Natura 2000 -ohjelma - Kuulemisaineisto ja kuulemisen suorittaminen

Natura 2000 -ohjelma ja kuulemisaineisto

Ympäristöministeriön huomiota kiinnitetty siihen, että puutteellinen ja epätarkka kuulemisaineisto on saattanut vaikeuttaa muistutusten tekoa ja jopa johtaa siihen, ettei muistutusta oltu tehty. Tällöin ei ole toteutunut se tarkoitus, joka mahdollisuudella muistutusten tekemiseen on ollut. Muistutuksilla on voitu antaa ympäristöviranomaisille tarkempia tietoja ja oikaista virheellisiä tietoja. Muistutusten muodossa tapahtuva kuuleminen on voinut palvella tarkistetun ehdotuksen tekemistä.

Ympäristöministeriön huomiota kiinnitetty myös kuulemisaineiston jälkeenpäin tapahtuneeseen täydentämiseen liittyviin näkökohtiin. Se, missä määrin kuulemisaineistoa on voitu kuulemisen aikana täydentää, riippunee siitä, millaisia täydennyksiä oli tehty. Maanomistajan tietämättä tapahtunut täydennys on saattanut olla sen laatuinen, että tieto siitä olisi johtanut toisenlaiseen muistutukseen kuin mitä alkuperäisen kuulemisaineiston perusteella tehty muistutus oli. Tällöin muistutus ei enää vastaisi muistuttajan käsitystä asiasta. Koska kuulemisen tarkoituksena on saada selville maanomistajan käsitykset asiasta, kuulemisaineiston hyvässäkin uskossa tapahtuva täydentämisen jälkikäteen on saattanut viedä pohjan pois kuulemiselta ja saattanut siten johtaa tekemään virheellisiä johtopäätöksiä muistutusten perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.