24.11.1998

Työvoima - ja elinkeinokeskus - Harkintavalta - EU-osarahoitteinen avustus

Avustuksen myöntämiseen liittyvästä harkinnasta

Kalastuskunnan järjestämästä kalastusmatkailusta oli aiheutunut maanomistajalle monenlaista haittaa ja häiriötä. Puheena olevan projektin toteuttaminen oli ollut mahdollista kalastuskunnalle ja kyläyhteisölle myönnetyn EU -osarahoitteisen avustuksen nojalla.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että silloisen maaseutuelinkeinopiirin harkinta oli avustuksen myöntämisessä ja ehtojen asettamisessa kohdistunut lähinnä siihen, että hanke oli hyväksytyn ohjelman mukainen ja se toteutettiin sen mukaisesti. Ottaen huomioon asiassa saadun selvityksen ei ollut käynyt ilmi, että maaseutuelinkeinopiirissä olisi määrärahahakemusta käsiteltäessä syyllistytty virheellisenä pidettävään menettelyyn.

Edelleen apulaisoikeuskansleri on todennut, että kalastusmatkailun yhteydessä mahdollisesti esiintyvät rikkomukset tulisi pyrkiä estämään jo ennakolta. Tätä käsitystä tukisi myös se, että nykyinen työvoima- ja elinkeinopiiri vastaisuudessa tutustuu hanketta koskevaan toimintasuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen käytännössä ja arvioi, mitä mahdollisia epäkohtia ja haittoja siitä saattaa aiheutua yksityisille. Sikäli kuin aihetta ilmenee, tulisi hakijalta vaatia toimintasuunnitelman täydennyksenä selvitys siitä, miten hankkeen toteuttamisessa hakijan toimesta valvotaan ja varmistetaan, ettei yksityistä oikeutta loukata.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.