30.11.1998

Työttömyysero - Työllisyysmäärärahat

Työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta

Työministeriön tai valtiovarainministeriön menettelyssä liittyen työllisyysmäärärahojen alueelliseen jakoon ei ilmennyt sellaista, virheellistä menettelyä tai muuta, mikä olisi edellyttänyt oikeuskanslerin toimenpiteitä. Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on päätynyt tähän näkemykseen painottaen toisaalta eduskunnan päätösvaltaa valtion talousarvion ja samalla puheena olevien määrärahojen suhteen, toisaalta kantelun johdosta hankituista lausunnoista esille tulleita valtionhallinnon tavoitteita työllisyyden hoidossa ja pyrkimyksiä parhaaseen mahdolliseen tulokseen pääsemiseksi työllisyysmäärärahojen alueellisessa jaossa samoin kuin myös sitä, että asiassa on kysymys myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnasta työllisyyden parantamiseksi.

TyöllisyysL 19, 20 §
TyöllisyysA (130/1993) 39 §
TyöllisyysA (1363/1997) 3 §
HM 66 §
L Valtion talousarviosta 1, 8 §
A Valtion talousarviosta 1 §
vrt. PeVM 1/1988 vp.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.