23.11.1998

Asianosaisen kuuleminen hovioikeudessa

Asianosaisen kuuleminen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa

Alioikeus oli määrännyt avioeron yhteydessä lasten huollon isälle. Hovioikeus oli valituksen johdosta muuttanut päätöstä määräten lapsen äidin huoltoon. Hovioikeus ei antanut määräystä tapaamisoikeudesta, koska isää ei oltu asiasta kuultu.

Hovioikeuden käsitellessä ja ratkaistessa asianosaisten lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa juttua vuonna 1994 sovellettiin tuolloin voimassa olleen oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Suullisen käsittelyn järjestämiseen ei ollut lain mukaan velvollisuutta, vaikka hovioikeus kumosi alioikeuden päätöksen. Hovioikeuden menettelyä voidaan arvostella siinä, että se ratkaisi asian varaamatta huoltajuuden menettäneelle vanhemmalle tilaisuutta tulla kuulluksi lasten tapaamis- ja luonapito-oikeuden toteuttamisesta, kun juuri huoltajuutta koskeva lausuma muuttui. Hovioikeudella olisi ollut perusteltua aihetta käyttää oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 6 §:n 2 momentissa (661/1978) säädettyä selvityksen hankkimisoikeuttaan. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt hovioikeuden jäsenten ja esittelijän huomiota asianosaisen kuulemisen merkitykseen muutoksenhakuasioissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.