20.11.1998

Lapsen asema - Liikkumisvapaus - Diplomaattipassi

Kuuleminen ja valitusoikeus diplomaattipassiasiassa

Ulkoasiainministeriön hallinto-osaston päällikön sijaisen ja asian esitelleen lähetystöneuvoksen huomiota kiinnitetty kuulemisvelvollisuuden noudattamiseen diplomaattipassiasioita käsiteltäessä sekä tarpeellisen huolellisuuden noudattamista selvitettäessä valitusoikeuden edellytyksiä diplomaattipassiasioissa annetuista ulkoasiainministeriön päätöksistä.

Lasten isän peruutettua suostumuksensa diplomaattipassin antamiseen alaikäisille lapsilleen ulkoasiainministeriö oli peruuttanut heidän passinsa kuulematta hallintomenettelylain 15 §:n edellyttämällä tavalla lasten toisena yhteishuoltajana ollutta äitiä. Lisäksi peruuttamispäätöksiin oli liitetty ilmoitus valituskiellosta, vaikka niistä oli valitusoikeus. Tuolloin sovellettavana olleen muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (154/1950) 4 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saattoi asianosainen, joka katsoi päätöksen loukkaavan oikeuttansa, tehdä valituksen, mikäli laissa tai asetuksessa ei ollut toisin säädetty. Saman lain 12 §:n 1 momentin mukaan päätökseen, johon saatiin hakea muutosta, oli liitettävä valitusosoitus. Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksiin oli liitettävä valitusosoitus ainoastaan silloin kun niin oli erikseen säädetty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.