12.11.1998

Oikeudenkäyntimenettely - Tuomarin esteellisyys - Hallintoneuvoston jäsenyys

Tuomarin esteellisyydestä velkajärjestelyä koskevassa asiassa

Käräjäoikeuden laamanni, joka samaan aikaan oli ollut paikallisen osuuspankin hallintoneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja, oli 21.3.1997 käsitellyt ja ratkaissut velallisen velkajärjestelyä koskevan asian. Velallisen velkamäärältään suurin yksittäinen velkoja oli ollut sama osuuspankki, joka oli vastustanut velkajärjestelyä. Laamanni oli antamassaan päätöksessä hylännyt velkajärjestelyhakemuksen. Hovioikeus oli velallisen valituksen johdosta 12.2.1998 antamassaan päätöksessä katsonut laamannin esteelliseksi osallistumaan asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

Hovioikeus on toimittanut asian oikeuskanslerille mahdollista syyteharkintaa varten. Antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että laamannin menettely, kun hän oli paikallisen osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä ja varapuheenjohtajana käsitellyt ja ratkaissut asian, ei ole ollut selvästi oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:ssä säädettyjen tuomarin esteellisyysperusteiden vastaista. Toisaalta taas tuomarin esteellisyyttä ei voida varsinkaan nykyoloissa tulkita pelkästään sanotun, jo varsin vanhentuneena pidetyn säännöksen mukaisesti, vaan asiassa on lisäksi otettava huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus. Tämä ilmenee ihmisoikeustuomioistuimen sopimuksen artikloita soveltaessaan antamista ratkaisuista, samoin kuin korkeimman oikeuden antamista tuomarin esteellisyysperusteita koskevista uudemmista päätöksistä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on kiinnitetty laamannin huomiota sen kehityksen seuraamiseen, minkä Suomen tuomioistuimet nyttemmin ovat uudemmassa ratkaisukäytännössään tuomarin esteellisyysperusteiden osalta omaksuneet.

HM 16 § 1 mom.
OK 13 luku 1 §
HallintomenettelyL 10 § 1 mom. 5 kohta (543/1997)
Euroopan ihmisoikeussopimus 6 artikla 1 kappale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.