05.11.1998

Euroopan unioni - Valtioneuvoston ohjesääntö 5§ 11 kohdan muuttaminen - Hallitusmuoto 33 §

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen jäsenen ym. määrääminen

Valtioneuvoston kanslia oli lähettänyt oikeuskanslerille tiedoksi valtioneuvoston ohjesäännön muutosluonnosta koskevan lausuntopyynnön. Oikeuskansleri totesi, että voimassa olevan valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n 11 kohdassa lueteltiin ne Euroopan yhteisöjen toimielimet, joihin valtioneuvoston yleisistunto nimeää Suomen jäsenehdokkaan tai jäsenet. Luetteloon sisältyi myös maininta ehdokkaiden määräämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen ja yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 167 artiklan mukaan yhteisön tuomioistuimen jäsenet ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella. Perustamissopimuksen 170 artiklan mukaan sama päätöksentekomenettely koskee myös yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten nimittämistä.

Edellä kerrottu Euroopan unionin toimielinjärjestelmän ulkopuolella hallitusten välisellä sopimuksella tapahtuva tuomioistuimen jäsenen ja julkisasiamiehen nimittämistä koskeva päätös kuuluu hallitusmuodon 33 §:n mukaan tasavallan presidentin toimivaltaan.

Edellä lausutun perusteella oikeuskansleri katsoi, että vireillä olevan valtioneuvoston ohjesäännön muutoksen yhteydessä oli tehtävä muutos ohjesäännön 5 §:n 11 kohtaan siinä mainittuja tuomioistuinehdokkaita koskevan määräyksen poistamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.