30.10.1998

Rahalaitosten valvonta - Viranomaisen ohjeen noudattaminen - Hyvä pankkitapa

Rahalaitosten valvontaa koskevat ohjeet

Pankkitarkastusviraston toimiaikanaan vuonna 1983 antaman ohjeen mukaan notariaattitoimeksiantoa koskevat sopimukset oli tehtävä kirjallisina. Rahalaitos oli ohjeen vastaisesti vuonna 1988 tehnyt tällaisen sopimuksen suullisesti. Koska kysymys oli ollut ohjeesta eikä määräyksestä, rahalaitokselle ei ollut syntynyt oikeudellisesti sitovaa velvollisuutta kirjallisen muodon noudattamiseen. Ohje on lainsäädännössä (vrt. laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 3 §:n 2 momentti/573/1989) määritelty siten, että sillä tarkoitetaan viranomaisen päättämiä yleisiä sääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia. Tätä ohjeen käsitemääritelmää on ollut noudatettava myös aikaisemmin.

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Pankkitarkastusviraston tilalle tulleen Rahoitustarkastuksen huomiota siihen, että rahoitusvalvontaviranomaisen (tässä tapauksessa menettely koski silloista Pankkitarkastusvirastoa) olisi asianmukaista valvontavelvollisuutensa puitteissa tullut tähdentää rahalaitoksille kirjallisen muodon noudattamisen tarpeellisuutta notariaattitoimintaa koskevan ohjeen alaisissa tapauksissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.