19.11.1998

Virkamiehen sidonnaisuudet - Esteellisyys - Luottamustehtävä

Ministeriöiden kansliapäälliköiden sidonnaisuuksista

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikölle annetussa lausunnossa oikeuskansleri katsoi, samoin kuin ministeriön johtoryhmä, että kansliapäällikön kahdeksasta luottamus- ja hallintotehtävästä kolme oli sellaista, jotka saattoivat muodostaa valtion virkamieslain 8 a §:n (604/1997) mukaisen sidonnaisuuden. Lausunnossa todettiin, että ministeriön ylimmän virkamiehen, kansliapäällikön viran tehtäväalue on laaja. Ministeriön kansliapäällikön sidonnaisuuksien arvioimisessa ei voida vetäytyä pelkästään sen muodollisoikeudellisen perusteen taakse, että asianomaisen järjestön ja yhteisön valtionapua koskevat päätökset ja siihen liittyvät valvontatehtävät kuuluvat ministeriön asianomaiselle osastolle. Valtion ylimpien virkamiesten sidonnaisuuksien ilmoittamista koskevan lainsäädännön tavoitteena on ollut valtionhallinnon avoimmuuden lisääminen sekä kansalaisten luottamuksen turvaaminen hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos ry sekä ravirata- ja ravikilpailutoimintaa ylläpitävä Vermon Ravirata Oy saattoivat kilpailla samasta hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta valtionavusta muiden yhteisöjen kanssa. Kalankasvattajaliitto ry:n osalta kysymys saattoi olla myös intressiristiriidasta muiden kalatalouden edistämismäärärahasta valtionapua saavien tahojen välillä. Huomioon ottaen ministeriön ylimmän virkamiehen, kansliapäällikön viran tehtäväalueen laajuus ja mainittujen yhdistysten ja yhtiön asema alansa keskeisinä yhteisöinä oikeuskansleri katsoi, että ministeriön kansliapäällikön virkaan kuulumattomia Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan puheenjohtajuutta, Vermon Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtajuutta ja Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n puheenjohtajuutta voitiin pitää valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuden muodostavina tehtävinä, joista luopumista Urosen työnantaja maa- ja metsätalousministeriö voi edellyttää.

Samassa yhteydessä valtiovarainministeriön valtiosihteerille oikeuskanslerin kantana ilmoitettiin, että hänen luottamustehtävänsä 4H-säätiön hallituksessa ja Suomen 4H-liiton johtokunnan puheenjohtajana eivät muodostaneet valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitettua sidonnaisuutta. Säätiö ei saanut valtionapua ja keskusliiton valtionapuasiat kuuluivat maa- ja metsätalousministeriölle.

Valtion virkamiesL 8 a § (604/1997)
HallintomenettelyL 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.