26.10.1998

Kolehti - Hyvä hallintotapa

Menettelytavat kolehdin keruun yhteydessä

Seurakunnan kirkossa oli kerätty uskonnolliselle yhdistykselle kolehteja, jotka olivat perustuneet kirkkoherran antamaan suulliseen lupaan. Kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskanslerin varamies on todennut, että kirkkoherra oli näin toimiessaan pysynyt hänelle asiassa kuuluvan harkintavallan rajoissa ja että kysymyksessä olevien kolehtien yhteydessä ei ollut havaittavissa lainvastaista menettelyä.

Asiassa noudatetut menettelytavat eivät kuitenkaan kaikilta osin olleet olleet hyvän hallintotavan mukaisia. Ei ollut asianmukaista, että kirkkoherran edellä mainittua lupaa ei ollut selkeästi saatettu kaikkien niiden seurakunnan työntekijöiden tietoon, jotka olivat mukana sanotuissa tapahtumissa. Seurakunnan tiloissa kolehdin muodossa suoritettavat rahankeräykset, joihin seurakunnan työntekijät osallistuvat, edellyttävät tarkastellussa tilanteessa määrämuotoisempaa kerättyjen rahojen käsittelyä ja edelleen luovutusta kuin mitä oli tapahtunut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.