16.10.1998

Rikosprosessilain soveltaminen - Suullinen valmistelu

Rikosprosessilain ennakollinen soveltaminen

Käräjätuomari oli järjestänyt rikosasiassa suullisen valmistelun ennen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 luvun voimaan tuloa. Paikalle oli kutsuttu ainoastaan syytetyn ja asianomistajan asianajajat.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevat säännökset tulivat voimaan 1.10.1997 eli sen jälkeen kun kantelussa tarkoitettua asiaa oli käsitelty käräjäoikeudessa. Uutta oikeudenkäyntimenettelyä oli osittain sovellettu ja sitä myös suositeltiin sovellettavaksi jo ennen lain voimaan tuloa. Käräjätuomarin menettelyä toimittaa asiassa suullinen valmistelu edellä kerrotuin tavoin ei voitu pitää virheellisenä. Valmistelun toimittamisesta sekä siitä, ketä valmisteluistuntoon kutsuttiin, päättäminen oli kuulunut tuomioistuimen harkintaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.