07.10.1998

Poliisin menettely - Esitutkinnan suorittamatta jättäminen - Asianomistajarikoksen syyteoikeuden vanhentuminen

Esitutkinnan suorittamatta jättäminen

Yhdistyksen hallituksen jäsenet olivat yhdistyksen puolesta toimittaneet poliisille kirjelmän, jossa eräs henkilö oli ilmiannettu rikoksesta. Esitutkinta asiassa oli päättynyt yhdistyksen sittemmin peruutettua ilmoituksensa. Po. henkilö oli tämän jälkeen pyytänyt tutkimaan, olivatko yhdistyksen kirjelmän allekirjoittajat syyllistyneet hänen kunniansa loukkaamiseen. Tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario oli päättänyt jättää esitutkinnan toimittamatta, koska henkilö oli saanut yhdistyksen kirjelmän sisällöstä riittävän tiedon jo kuulustelujensa yhteydessä, joten asianomistajarikoksen syyteoikeus oli vanhentunut.

Kanteluratkaisussa apulaisoikeuskanslerin varamies on todennut, että asiassa on asianosaisten eroavien näkemysten vuoksi jäänyt epäselväksi, minkälaiset tiedot henkilö tosiasiassa oli kuulustelutilaisuuksissa saanut kyseisen kirjelmän sisällöstä. Esitutkinnan suorittamatta jättäminen asianomistajarikoksen syyteoikeuden erityiseen vanhentumisaikaan perustuen edellyttää, että asiassa jälkeenpäinkin on riidattomasti todettavissa, että asianomistaja todella on aikanaan saanut riittävät tiedot rikoksesta ja sen tekijästä. Syyteoikeuden vanhentumiseen liittyvät tulkintakysymykset yleensä kuuluvat paremminkin syyttäjäviranomaisen harkittaviksi kuin esitutkintaviranomaisen esitutkinnan yhteydessä arvioitaviksi. Sanotut näkökohdat on saatettu tutkinnanjohtajan ja kuulustelijan tietoon.

EsitutkintaL 2 § 1 mom
EsitutkintaL 43 § 1 mom
RikosL 8 luku 6 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.