02.09.1998

Asiakirjajulkisuus - Sosiaalilautakunta - Pöytäkirja

Sosiaalilautakunnan kokouspöytäkirjan julkisuudesta ja nähtäville panosta

Sosiaalilautakunnan huomiota kiinnitetty siihen, että sen tulee valvoa päätöstensä nähtäville panoa ja niistä tiedottamista sekä huolehtia siitä, että kulloinkin tiedotustoiminnasta vastaavalla viranhaltijalla on selkeät ohjeet salassapitosäännöksistä. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu oli annettu kanteluun, jossa oli ollut kysymys siitä, että sosiaalilautakunnan pöytäkirjan nähtäville panon yhteydessä julkisuuteen oli vahingossa saatettu myös pöytäkirjan ei-julkinen osa.

L yleisten asiakirjain julkisuudesta 1, 9 §
A eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta
Kuntalaki 23, 29, 63 §
Sosiaalihuoltolaki 57 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.