19.08.1998

Euroopan ihmisoikeussopimus - Sopimusloukkaus - Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta

Euroopan neuvoston ministerikomitea oli määrännyt Suomen hallituksen maksamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen loukkauksen johdosta kohtuullisena hyvityksenä 30 000 Ruotsin kruunua (in respect on non-pecuniary damage) ja 40 000 kruunua (in respect on costs and expences) eli yhteensä 70 000 kruunua.

Kantelijan mielestä Suomen valtion tulee korvata hänelle asian selvittämisestä aiheutuneet tosiasialliset kulut, ottaen huomioon, että hänellä oli ollut mukana lakimiesavustaja asian käsittelyssä Euroopan ihmisoikeustoimikunnan istunnossa. Avustaja oli saanut ihmisoikeustoimikunnalta korvauksen vain matkoista, majoituksesta ja päivärahaa. Kantelija oli ilmoituksensa mukaan suorittanut omista varoistaan po. asianajajalle 40 000 kruunua.

Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että kantelija on asiaa ihmisoikeustoimikunnassa käsiteltäessä voinut esittää vaatimuksensa hänelle aiheutuneiden kulujen, mukaanlukien oikeusavun hankkimisesta aiheutuneiden kulujen osalta. Tiedossa ei ollut, mitä kantelija oli vaatinut ja mitä po. 40 000 kruunun korvaus kattoi. Ministerikomitean päätöksen perusteella valtio ei kuitenkaan ollut velvollinen maksamaan kantelijalle enempää kuin mitä ministerikomitea oli määrännyt. Kantelijan mahdolliset ylimenevät vaatimukset tuli toteuttaa säännönmukaisessa järjestyksessä oikeudenkäyntiteitse.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.