09.04.1998

Virantäyttö - Esittelijän velvollisuudet - Kelpoisuusvaatimusten täyttämisajankohta

Käsityksen lausuminen menettelystä virantäyttöasian yhteydessä

Kunnanjohtaja oli virantäyttöasiaa varten pyytänyt lääninhallituksen osastopäälliköltä lausunnon. Osastopäällikkö oli antanut telefaksilla muodoltaan lääninhallituksen osaston lausunnon, mutta kieltänyt kunnanjohtajaa antamasta sitä kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Kunnanjohtaja oli toiminut tämän mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut sanotunlaisen lausunnon antamisen sinänsä tavanomaiseksi. Mainitun kiellon osalta osastopäällikön menettelyä oli kuitenkin pidettävä hyvän hallintotavan vastaisena.

Toisaalta apulaisoikeuskansleri on päätöksessään kiinnittänyt kunnanjohtajan huomiota vastaisen varalle siihen, että esittelijä ei saa sivuuttaa virantäyttöasioissa päätösvallan käyttäjää. Nimenomaan virantäyttömenettelyä varten hankittuja olennaisia asiakirjoja ei tule jättää pöytäkirjasta pois. Kunnanhallituksen tietoon on saatettu käsitys viranhakijan hakukelpoisuudesta tilanteessa, jossa viranhakija on suorittanut kaikki korkeakoulututkintoon vaadittavat arvosanat ennen viran hakuajan päättymistä, mutta saa tutkintotodistuksen vasta sen jälkeen.

Lausunnossa oli katsottu, että eräs viranhakija, joka hakuajan päättymiseen mennessä oli suorittanut tarvittavaan korkeakoulututkintoon kuuluvat arvosanat, mutta ei ollut vielä saanut tutkintotodistusta, oli pätevä virkaan. Tältä osin apulaisoikeuskansleri on todennut, että vakiintuneen käytännön mukaisesti virantäytön yhteydessä korkeakoulututkinto katsotaan suoritetuksi tutkintotodistuksen osoittamana päivänä. Jos hakijalta puuttuu ennen hakuajan päättymistä annettu tutkintotodistus, hänen hakukelpoisuudessaan on sellainen puute, joka ei ole hallintomenettelylain 9 §:ssä tarkoitetulla täydennysmenettelyllä korjattavissa.

HallintomenettelyL 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.