10.08.1998

Viivästyminen asian käsittelyssä

Riita-asian käsittelyn viipyminen

Käräjätuomarin virkaa oli jouduttu hoitamaan vakinaisen tuomarin sairauden vuoksi sijaisuuksina eri henkilöiden toimesta. Kirjallisen valmistelun jälkeen kahdessa riita-asiassa ei ollut tapahtunut mitään toimenpiteitä noin yhden vuoden kymmenen kuukauden aikana.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on todettu, että kokonaisuutena arvioiden oli asioiden käsitteleminen kestänyt liian pitkään. Käsittelyn viipymistä kerrotussa määrin ei voitu pitää kohtuullisena siinäkään tapauksessa, että otetaan huomioon käräjäoikeuden jutturuuhkaa koskeva selvitys sekä vakinaisen tuomarin sairaudesta aiheutunut käräjätuomarin viran hoitaminen sijaisuuksina eri henkilöiden toimesta.

Vt. käräjätuomareina toimineiden tuomarien huomiota kiinnitetty asioiden käsittelyn edellyttämään joutuisuuteen. Tilanteissa, joissa ei ollut varmaa, että sama tuomari voisi toimittaa asian käsittelyn siviiliprosessin edellyttämin tavoin loppuun saakka, oli pyrittävä järjestämään menettely siten, ettei asian käsitteleminen tuona aikana ollut täysin keskeytyneenä ja ettei asian käsitteleminen kohtuuttomasti viivästy.

Lisäksi laamannin tehtävänä viraston päällikkönä oli huolehtia siitä, että vastaavanlaisissa tapauksissa asiat käsitellään kohtuullisessa ajassa. Samoin tuli aina olla tiedossa, kenen tuomarin vastuulla jokin vireillä oleva asia oli.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.