26.08.1998

Lainsäädännön muutokset - Tiedottaminen - Maataloustukien haku - ja täyttöohjeet

Maataloustukien haku- ja täyttöohjeet

Maa- ja metsätalousministeriön tulotukiyksikkö oli laatinut viljelijöille jaetut vuoden 1996 maataloustukien haku- ja täyttöohjeet. Niissä oli kansallisen kotieläintuen (siirtymäkauden kotieläintuen) saamisen edellytykseksi mainittu että hakijalla tulee 15.5.1996 olla hallinnassaan maatalouden harjoittamiseen käytettyä peltoa vähintään kolme hehtaaria. Asianomaisessa valtioneuvoston päätöksessä oli säädetty, että peltoalavaatimus koski maa- ja puutarhatalouden harjoittamiseen vuonna 1996 käytettävää peltoa. Näin vaatimus oli ilmaistu myös ministeriön yleiskirjeessä. Sanonnallisesti ero ei ole suuren suuri, mutta periaatteessa ja käytännössä eroavuudella on merkitystä.

Syy siihen, miksi ohjeiden teksti poikkesi valtioneuvoston päätöksen sanamuodosta, ei ole käynyt selville. Eräänä syynä yhtäältä ohjeiden kirjoitustapaan ja toisaalta lukijan asiassa helposti omaksumaan käsitykseen saattaa olla siinä, että edellisenä vuonna säännösten mukaan siirtymäkauden kotieläinkohtaisen tuen saamisen edellytyksenä oli, että tuottaja hallitsi 1.5.1995 (sittemmin 15.5.1995) maa- ja puutarhatalouteen käytettyä peltoa. Näihin säännöksiin ei siis sisältynyt nimenomaista vaatimusta pellon käyttämisestä tuotantoon vuonna 1995. Tämä antaa aiheen olettaa, että Vuoden 1996 Haku- ja täyttöohjeet oli kirjoitettu aikaisemmalta pohjalta ja ottamatta huomioon säädöstasolla vuodelle 1996 tehtyä tarkennusta.

Tuottajajärjestön tekemään kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että vuosittain muuttuvat säädökset ovat omiaan lisäämään lainsäädännön vaikeaselkoisuutta. Tämä lisää myös vaatimuksia muuttuvia säädöksiä koskevalle tiedottamiselle. Maa- ja metsätalousministeriön huomiota on kiinnitetty puheena olevan kaltaisten haku- ja täyttöohjeiden kirjoittamisessa vaadittavaan tarkkuuteen, ettei virheellisiä tulkintoja tukien saamisen edellytyksistä ja sitä kautta oikeudenmenetyksiä pääsisi syntymään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.